Logo von Kuhnle

Vše na první pohled

Otisk

Vše na první pohled

Otisk

Kuhnle-Tours GmbH

Vedení: Dipl.-Ing. Harald Kuhnle
Obchodní rejstřík: Neubrandenburg, HRB 5221
Identifikační číslo pro daň z prodeje: DE 14781 6396

Odmítnutí odpovědnosti Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme povinni podle § 7 odst.1 Společnost TMG odpovídá za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním porušení dozvíte. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento obsah třetích stran převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však není rozumné bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úpravy, šíření a jakýkoli způsob využití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení právních předpisů, okamžitě takový obsah odstraníme.

Odkaz na zdroj: Odmítnutí odpovědnosti z eRecht24, portálu pro internetové právo právníka Sörena Sieberta.

Ochota účastnit se řízení: Oznámení podle § 36 zákona o řešení spotřebitelských sporů (VSBG) Jsme ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory ve smyslu VSBG.

Dotazy zasílejte webmasterovi na e-mail webmaster(at)kuhnle-tours.de.

Varování o našem programu „Investuj a investuj“ najdete zde!

Online redakce

Harald Kuhnle

Koncepce, návrh rozhraní a technická podpora webových stránek


kontur networx GmbH
Agentura pro digitální média, Berlín

Přejít nahoru